MICHAŁ JELIŃSKI

Na brzegu

wernisaż 2013-10-29, godz 19:05 wystawa od 2013-10-29 , do 2013-11-22

Galeria Obserwacja ul. Tarczyńska 3, Warszawa

Na wystawę składają się pejzaże, które autor zrobił w trakcie podróży po różnych krajach Europy – Islandii, Albanii, Ukrainie, Polsce. Zestaw składa się z 20 czarno-białych odbitek wykonanych ręcznie, na papierze barytowym. Cała wystawa inspirowana jest wierszem lorda Byrona:

Radość kryją lasy, gdzie nie zbłądzą ludzie; Rozkosz czeka na brzegu, co sam tkwi w bezkresie; Jest gdzieś społeczność, której nikt nie budzi, Gdzie głębin czuć bezmiar i fal ryk się niesie.

Świetliste kamienie wyłaniające się z jaskini, fantazyjnie wykręcone korzenie, bryły skał, nastrój, kontrasty wywołujące napięcie, harmonijne faktury, abstrakcyjne formy drzew, miarowe rytmy fal, horyzont… Czarno – białe, wielkoformatowe fotografie Michała Jelińskiego pozornie przedstawiają fragmenty krajobrazu, w istocie będąc fotograficznymi ekwiwalentami wewnętrznego przeżycia, wrażliwości i emocji zrodzonych z uważnego współbycia z naturą. Można powiedzieć, że w tym przypadku subiektywne oko aparatu zdołało uchwycić dwie strony obiektywu – rzeczywisty obraz oraz świadomość fotografa. Dzięki technice systemu strefowego i precyzyjnemu sterowaniu odcieniami szarości, Jeliński zdołał utrwalić niewidoczną, pomijaną na co dzień warstwę rzeczywistości, którą odbiorca może odczytywać i interpretować przez pryzmat własnej wrażliwości.

Agnieszka Szczepaniak