ZDZISŁAW PACHOLSKI

Heroizm widzenia

Galeria Obserwacja ul. Tarczyńska 3, Warszawa

„Heroizm widzenia”, cykl 20 fotografii, format 70x100 cm.

Autor: Zdzisław Pacholski

„Heroizm widzenia” jest nierozerwalnie związany z fotografią. Samo pojęcie nie jest wymyślone przez autora. Po raz pierwszy użyła go wybitna amerykańska eseistka Susan Sontag, która wiąże heroizm widzenia z wynalezieniem fotografii[1]. Chodzi o to, że od chwili pojawienia się fotografii w naszym życiu, towarzyszy jej szczególny rodzaj widzenia - heroicznego. Ów heroizm pozwala odczytywać obrazy, będące pozorem rzeczywistości, jako rzeczywistość. W tym co widzimy, zarówno fotografia analogowa jak i cyfrowa posługuje się takim samym kodem przekazywania informacji. Jednak podobieństwa kodów nie tłumaczą ich istoty. Wystawa niejako antycypuje epokę technologii cyfrowej, tworzącej nową panoramę kultury widzenia, w której obrazowanie analogowe jest zastępowane obrazowaniem cyfrowym. Przywołany „heroizm widzenia” mówi o sposobie postrzegania rzeczywistości, dzięki któremu łatwiej połapać się w lawinie „potopu obrazów”. Wystawa niejako wnika w technologię cyfrową, w której fotorealistyczne obrazy chwieją wiarygodnością fotografii kształtowanej przez ostatnie 180 lat jej historii. Autor dodaje od siebie:

Ze wszystkich zmysłów – na ogół pięciu – najwięcej wrażeń doznajemy poprzez zmysł wzroku. Okazuje się jednak, że ten zmysł najłatwiej oszukać, a nawet można dowolnie nim manipulować.

[1] „O fotografii” Susan Sontag, tłum. Sławomir Magala