Antoni Rząsa. Panteon

Książka wydana na okoliczność setnej rocznicy urodzin Antoniego Rząsy Autorem książki jest Kinga Zuber, publikacji towarzyszą wspaniałe zdjęcia Jana Styczyńskiego.

Projekt został dofinasowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

http://antonirzasa.pl/konferencja-w-stulecie-urodzin-antoniego-rzasy/