Jacek Fota

Pochodzący z Trójmiasta, obecnie mieszkający w Warszawie, fotograf freelancer. W 2009 roku otrzymał dyplom magistra na University of Utah w USA. Po powrocie do Polski zajął się fotografią, a od trzech lat jego główne pole zainteresowań to fotografia dokumentalna. Pracuje głównie nad realizacją długoterminowych projektów fotograficznych, a od 2013 roku jest związany z agencją Anzenberger. Obecnie, w ramach stypendium Urzędu Kultury m.st. Warszawy, zbiera materiał do książki PKiN, która poświęcona jest Pałacowi Kultury i Nauki w Warszawie. Najnowszy projekt Jacka Foty to książka Some Things Are Quieter than Others, która ukaże się na przełomie maja i czerwca.

Galeria prac