Biografia

(ur. 16 lipca 1917 w Tarnowie, zm. 27 maja 1981 w Warszawie) - polski artysta fotografik, członek ZPAF, autor wielu albumów i wystaw fotograficznych. Urodzony 16 lipca 1917 roku w Tarnowie. W latach 1937 - 1939 student Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Od 1941 roku żołnierz Armii Krajowej, ps. „Rej”, oddelegowany w 1942 do Oddziału II Komendy Głównej AK. Pracuje w Wydziale Wywiadu Ofensywnego, jako kurier Referatu Wschód „WW-72” (pozniej „Pralnia”), następnie jako szef komórki kurierskiej. Uczestnik powstania warszawskiego, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Po upadku powstania przebywa na Podhalu; do Warszawy wraca w 1946, pracuje w PSS „Społem” i w GS „Samopomoc Chłopska”. Od 1950 roku poświęca się wyłącznie fotografii. Osiąga sławę dzięki wykonywanym zdjęciom zwierząt. W 1953 roku wstępuje do Związku Polskich Artystów Fotografików (nr legitymacji 196). Swój dorobek artystyczny prezentuje na wystawach indywidualnych, wydaje też szereg autorskich albumów fotograficznych. Jan Styczyński zmarł w Warszawie w 1981 roku. Jest pochowany na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskowskim.

Bogata kolekcja fotografii Jana Styczyńskiego znajduje się w zbiorach galerii Obserwacja, której ważną częścią pracy jest również działalność archiwizacyjna. Przygotowany przez "Obserwację" cykl "Wisła" został zaprezentowany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach wystawy "W sercu kraju". Obecnie galeria użyczyła z prywatnych zbiorów kolekcji do prezentacji w projekcie MSN "Warszawa w budowie", pracownie mistrzów.