Bronisław Schlabs

Bronisław Schlabs – fotograf, malarz. Absolwent Politechniki Poznańskiej. Członek Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, ZPAF i ZPAP.