Galeria Obserwacja

<< powrót

STUDENCI II ROKU WYDZIAŁU GRAFIKI ASP W WARSZAWIE

MACIEK

wernisaż 20.05 2017, godz. 21:00

Galeria Obserwacja
ul. Tarczyńska 3, Warszawa

Wystawa „Maciek“ jest projektem fotograficznym zrealizowanym przez studentów drugiego roku Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zdjęcia powstały w roku akademickim 2016/17 jako obligatoryjne zadanie semestralne. Tematem projektu jest portret, jednego, i tego samego bohatera. Jego idea oparta jest na fotograficznym dialogu prowadzonym pomiędzy młodymi artystami. Każdy z fotografujących miał pozostawioną swobodę w doborze środków wyrazu, techniki oraz miejsca wykonania zdjęcia. Mamy niepowtarzalną okazję prześledzić kilkadziesiąt oryginalnych realizacji fotograficznych. Wystawę będzie można obejrzeć 20.05 w Galerii Obserwacje ... Fotografia dała nam nieograniczone możliwości postrzegania świata, to genialne medium potrafi oddać piękno i jednocześnie ukazać ponurą rzeczywistość. Każdy fotografujący chcąc dostrzec prawdę, musi najpierw nauczyć się odnajdywać ją w sobie, a także musi nauczyć się przekazywać ją innym, nawet jeśli jest ona trudna do zaakceptowania. Istota fotografii portretowej leży w autentyczności. Podczas pracy fotograf powinien nałożyć na wykonywane zdjęcie osobisty filtr. Tym filtrem może być metafora, uczucie lub przestrzeń duchowa w której żyje i którą w sobie pielęgnuje. Taka fotografia wymaga czasu, podejmowania świadomych decyzji i przede wszystkim wyjątkowych predyspozycji i wrażliwości artysty. Fotografia portretowa jest trudną sztuką zgłębianie ludzkiej psychiki, oswajania modela z koniecznością odsłaniania jego natury w celu zwizualizowania prawdy o nim samym. Jeden z najczęściej cytowanych teoretyków kultury Walter Benjamin opisywał wczesne fotografie w kategoriach aury. Zjawisko to wiązał między innymi z długim czasem naświetlania ówczesnych zdjęć. Mawiał, że owa aura, była tracona powoli w miarę wprowadzania nowych fotograficznych technologii. Nasuwa się zdanie wypowiedziane przez Augusta Sandera na początku XX wieku – dzisiejsza fotografia stara się być piękną, wykreowaną, wystylizowaną i akceptowalną. Parafrazując jego myśli należy wnioskować, że obecnie, w dobie fotografii cyfrowej owa aura jest już zupełnie nieobecna. Zastanówmy się więc razem, czy jesteśmy w stanie odnaleźć współczesnych fotografów tworzących w duchu „benjaminowskiej aury“. Może znajdziemy właśnie takie fotografię na wystawie „Maciek“ na którą serdecznie zapraszam

Opiekun merytoryczny dr.hab.Krzysztof Jabłonowski