WYDARZENIA » 8.03.2013 - wykład Zdzisława Pacholskiego pt. "Kultura zrzuty"

„Kultura zrzuty” narodziła się w dekadzie lat 80. w okresie kryzysu gospodarczego, politycznego i opresji systemu komunistycznego. Dziś zasługuje na twórcze przypomnienie czegoś, co było fenomenem nie tylko w skali kraju, ale i Europy. Jak każdemu ruchowi twórczemu, towarzyszyła mu różnorodność postaw, jak idzie o strategię i skalę aktywności.


Jego masowość brała się z tego, że „Kultura zrzuty” wykazywała tolerancję wobec innych nurtów w sztuce. Łamała podziały gett środowiskowych, łączyła różne kierunki od konceptualizmu, dadaizmu i minimal-artu po surrealizm. Nie była ruchem ideologicznym, lecz ruchem zdecydowanie artystycznym nakierowanym na pierwiastek nieskrępowanej wolności twórczej. Jedną z niebywałych zasług „Kultura zrzuty” było skruszenie podziału na metropolie i peryferie. Ta okoliczność stanowiła krzepiącą przesłankę egalitaryzmu, szczególnie dla „obywateli peryferii”.

W zeszłym roku po raz pierwszy podjęto próbę przybliżenia tego nurtu i policzenia jego uczestników. Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja (SiD) w Łodzi zorganizowało sympozjum i opublikowało referaty i wystąpienia dotyczące Kultury Zrzuty. Wykład w galerii Obserwacja na temat „Kultura zrzuty” jest próbą przybliżenia tego zjawiska, widzianego z perspektywy peryferii, jak również przypomnieniem, co z tego fenomenu przetrwało do dzisiaj w Polsce i Europie.